Hello

Xidmət şərtləri

Xidmət şərtləri 13 minutes read

1. Veb saytın xidmət şərtləri

1.1. Fərdi sahibkar Vagif İbrahimov tərəfindən idarə olunan Xidmətimizi istifadə etməzdən əvvəl ("biz", "biz" və ya "bizim") bu Xidmət Şərtlərini ("Şərtlər", "İstifadə şərtləri") diqqətlə oxuyun. Xahiş edirəm bizə təqdim etdiyiniz Şəxsi məlumatları necə istifadə etdiyimizi anlamaq üçün Məxfilik Bildirişimizi də oxuyun.

1.2. “Xidmətlər” termini hublink.az veb-xidməti vasitəsi ilə müvafiq funksionallıqla (“onlayn vizit kartı” yaratmaq bacarığı, ani mesajlaşmaya getmək üçün birbaşa düymələri olan bir vidjetin istifadəsi, lakin bununla məhdudlaşmayan xidmətdir) deməkdir. ).

1.3. Sayta / Xidmətlərə girişiniz və istifadəniz bu Şərtləri qəbul etməyiniz və ona uyğun olmağınızla şərtlənir. Bu şərtlər Sayt / Xidmət və Xidmətlərə daxil olan və ya istifadə edən bütün ziyarətçilərə, istifadəçilərə şamil olunur.

1.4. Sayta / Xidmətlərə daxil olmaq və ya istifadə etməklə bu Şərtlərə tabe olduğunuzu qəbul edirsiniz. Şərtlərin hər hansı bir hissəsi ilə razılaşmırsınızsa, sayta / xidmətlərə girməmisiniz.

1.5. Saytımıza / Xidmətlərə (məhdudiyyət olmadan, hər hansı bir xüsusiyyət, verilənlər bazası və ya məzmunun mövcudluğu daxil olmaqla) daxil olmaq üçün bu İstifadə şərtlərindən hər hansı birini dəyişdirmək və ya dəyişdirmək və ya dəyişdirmək, dayandırmaq və ya dayandırmaq hüququnu öz mülahizəmizə görə özümüzdə saxlayırıq. ) istənilən vaxt Sayt / Xidmətlər, elektron poçt və ya digər uyğun elektron əlaqə vasitəsi ilə bildiriş göndərməklə. Ayrıca, bəzi xüsusiyyətlərə və xidmətlərə məhdudiyyətlər qoya bilərik və ya istifadəçi hissələrinə və ya bütün Sayt / Xidmətlərə xəbərdarlıq və ya məsuliyyət olmadan daxil olmağı məhdudlaşdıra bilərik. Sayt / Xidmətlərə girişinizin ləğv edilməsinə görə sizin və ya hər hansı bir üçüncü tərəfin qarşısında cavabdeh olmayacağımızı qəbul edirsiniz.

1.6. Dəyişikliklər barədə vaxtında bildiriş göndərməyimizə baxmayaraq, dəyişikliklər üçün bu Xidmət Şərtlərini vaxtaşırı yoxlamaq da məsuliyyət daşıyır. Bu İstifadə şərtlərində edilən hər hansı bir dəyişiklik barədə bildiriş aldıqdan sonra Saytdan / Xidmətlərdən davamlı istifadə etməyiniz, bu dəyişikliklərin qəbul edilməsini təşkil edir, bu da Saytdan / Xidmətlərdən davamlı istifadənizə aid olacaqdır. Saytdan / Xidmətlərdən istifadəniz bu cür istifadə zamanı qüvvədə olan İstifadə şərtlərinə tabedir.

 

2. Davranış qaydaları

2.1. İstifadə şərtləri olaraq Saytdan / Xidmətlərdən bu Xidmət Şərtləri ilə qadağan olunmuş hər hansı bir məqsəd üçün istifadə etməyəcəyinizə söz verirsiniz; Siz: (i) (və ya üçüncü tərəf təminatçılarımızın) infrastrukturumuza əsassız və ya qeyri-mütənasib olaraq böyük bir yük tətbiq edən və ya verə bilən (bizim öz mülahizəmizə görə müəyyən etdiyimiz) hər hansı bir hərəkət etməməli; (ii) Saytın / Xidmətlərin düzgün işləməsinə və ya Saytda / Xidmətlərdə aparılan hər hansı bir fəaliyyətə qarışmaq və ya müdaxilə etmək; (iii) Sayta / Xidmətlərə (və ya Sayta / Xidmətlərə qoşulmuş digər hesablara, kompüter sistemlərinə və ya şəbəkələrə) girişin qarşısını almaq və ya məhdudlaşdırmaq üçün istifadə edə biləcəyimiz hər hansı bir tədbiri atlamaq, atlamaq və ya atlamağa cəhd etmək; (iv) Saytda / Xidmətlərdə istənilən növ avtomatik cavab verən və ya “spam” göndərmək; (v) Saytın / Xidmətlərin hər hansı bir səhifəsini "sürünmək" və ya "hörümçək" etmək üçün əl ilə və ya avtomatlaşdırılmış proqramdan, cihazlardan və ya digər proseslərdən istifadə etmək; (vi) Saytdan / Xidmətlərdən hər hansı bir məzmunu və ya şəxsi məlumatları yığmaq və ya qırmaq; (vii) əks halda rəhbər və siyasətimizə zidd olaraq hər hansı bir hərəkət etmək. hər hansı bir proqram, hardware və ya telekommunikasiya avadanlığını pozmaq, zədələmək, məhdudlaşdırmaq və ya lazımi işinə müdaxilə etmək və ya hər hansı bir sistemə icazəsiz daxil olmaq üçün dizayn edilmiş və ya nəzərdə tutulmuş proqram viruslarını və ya hər hansı digər kompüter kodlarını, sənədlərini və ya proqramlarını istifadə etmək, bizim və ya hər hansı bir üçüncü tərəfin məlumatları, şifrə və ya digər məlumatlar

2.2. (Birbaşa və ya dolayı yolla) etməyəcəksiniz: (i) Saytın / Xidmətlərin hər hansı bir hissəsinin mənbə kodunu və ya əsas ideyalarını və ya alqoritmlərini (məhdudlaşdırmadan hər hansı bir tətbiqetmə daxil olmaqla) deşifr etməməlisiniz, parçalamamalı, sökməməli, tərs mühəndis etməməli və ya başqa bir şəkildə əldə etməyə çalışmayacaqsınız. məhdud məhdudiyyətlər daxilində tətbiq olunan qanunlar bu cür məhdudlaşdırmanı xüsusi olaraq qadağan edir, (ii) Xidmətlərin hər hansı bir hissəsinin türev əsərlərini dəyişdirir, tərcümə edir və ya başqa şəkildə yaradır, (iii) hər hansı bir məlumat mədəni, robotlar, qırıntılar və ya oxşar məlumatların toplanması və ya istifadəsi hasilat üsulları və ya (iv) bu qaydada aldığınız hüquqlardan hər hansı birinin surəti, icarəsi, icarəsi, paylanması və ya başqa şəkildə ötürülməsi.

 

3. Əqli mülkiyyət

3.1. Veb sayt / xidmətlər adı və loqotiplər ticarət nişanlarıdır və xidmət və ya marka identifikatorunun işarələridir. Bu İstifadə Şərtlərində və ya Saytda / Xidmətlərdə heç bir şey, hər bir instansiyada əvvəlcədən yazılı iznimiz olmadan Saytda / Xidmətlərdə göstərilən Ticarət markalarımızdan hər hansı bir lisenziya və ya istifadə hüququ, dolayısı ilə, estoppel və ya başqa bir şəkildə verilməsi kimi yozulmamalıdır. . Ticarət markalarımızın istifadəsindən yaranan bütün xoş niyyətlər müstəsna fayda gətirəcəkdir.

3.2. Çıxardığınız və ya yüklədiyiniz hər hansı bir Məzmunun fiziki və ya rəqəmsal surətlərini heç bir şəkildə dəyişdirməməli və hər hansı bir şəkil, fotoşəkil, video və ya audio və ya hər hansı bir qrafiki hər hansı bir əlavə mətndən ayrı istifadə etməməlisiniz.

 

4. Zəmanətlər

4.1. Sayta / xidmətlərə giriş "olduğu kimi", "mövcud olduğu kimi" verilir, lakin saytımızdan istifadənizin təhlükəsiz olmasını və təhlükəsizliyi və qanuni istifadəni təmin etmək üçün əlimizdən gələni edirik və mümkün olan bütün texniki və hüquqi tədbirləri görürük. təqdim etdiyiniz məlumatların.

4.2. Saytın / xidmətlərin istifadəsi ilə əlaqəli üçüncü şəxslərin cinayət, qanunazidd, səhlənkar hərəkətləri və ya hərəkətsizliyindən, bu cür hərəkətlərdən asılı olmayaraq məsuliyyət daşımırıq.

4.3. Məhkəmə işi baş verdiyi təqdirdə, Ukraynanın mövcud qanunvericiliyinə uyğun olaraq məhkəmə səlahiyyətinə riayət olunması üçün müvafiq məhkəmədə baxılacaqdır.

4.4. Bu Xidmət Şərtlərinin hər hansı bir müddəasının icrasız və ya etibarsız olduğu aşkar edilərsə, bu şərt məhdudlaşdırılacaq və ya zəruri olan minimum həddə ləğv ediləcək ki, bu Xidmət Şərtləri tam şəkildə qüvvədə qalacaq və tətbiq oluna bilsin. Tərəflərdən hər hansı birinin bu Qanunda nəzərdə tutulmuş hər hansı bir hüququ həyata keçirməməsi, bu Qanunda əlavə hüquqlardan imtina hesab edilmir. Bu Xidmət Şərtlərinin hər hansı bir hissəsini icra etməməyimiz bu Xidmət Şərtlərinin o və ya digər hissələrini sonradan tətbiq etmək hüququmuzdan imtina etmir. Müəyyən bir vəziyyətdə uyğunluqdan imtina etmək, gələcəkdə uyğunluqdan imtina edəcəyimiz anlamına gəlmir. Bu Xidmət Şərtlərinə uyğunluqdan imtina etmənin məcburi olması üçün səlahiyyətli nümayəndələrimizdən biri ilə sizə bu cür imtina barədə yazılı bildiriş göndərməliyik.

 

5. Məsuliyyətin məhdudlaşdırılması

5.1. Mövcud qanunvericiliyin icazə verdiyi bütün həddə heç bir halda təsadüfi, birbaşa, dolayı, cəzalandırıcı, həqiqi, nəticəli, xüsusi, nümunəvi və ya digər ziyanlara görə, heç bir məhdudiyyət olmadan, itki daxil olmaqla, hər hansı bir hüquq nəzəriyyəsinə görə sizə cavabdeh olmayacağıq. gəlir və ya gəlir, itirilmiş mənfəət, ağrı və əziyyət, duyğusal sıxıntı, əvəzedici malların və ya xidmətlərin dəyəri və ya xidmətlər və ya sizinlə əlaqəli hər hansı bir üçüncü tərəfin çəkdiyi və ya çəkdikləri oxşar zərərlər (və ya hər hansı bir səbəblə bunun ləğvi) , belə ziyanların yaranma ehtimalı barədə bizə məlumat verilməsinə baxmayaraq.

Mövcud qanunlar tərəfindən icazə verilən ən yüksək dərəcədə, xidmətlər üzərində yerləşdirilən və ya mövcud olan hər hansı bir məzmuna (bu məzmuna aid pozuntu iddiaları daxil olmaqla), xidmətlərdən istifadə etməyinizə görə və ya hər hansı bir şəkildə məsuliyyət daşımırıq. xidmətlər və ya xidmətlər vasitəsilə üçüncü şəxslərin davranışı.

Fors-major

5.2. Bu qüsur bizim ağlabatan nəzarətimizdən kənar hər hansı bir səbəbdən qaynaqlandığı təqdirdə, öhdəliklərimizi yerinə yetirməməyə görə məsuliyyət daşımırıq

 

6. Tapşırıq

6.1. Bu İstifadə şərtləri sizin üçün fərdi və əvvəlcədən yazılı razılığımız istisna olmaqla sizin tərəfinizdən təyin edilə, köçürülə və ya subensensial ola bilməz. Hüquq və vəzifələrimizdən hər hansı birini razılıq olmadan təyin edə, ötürə və ya təhvil verə bilərik.

 

7. Ödənişlər. Bank Kartı ilə Onlayn Ödəniş

7.1. Veb saytımız İnternet əldəetmə ilə əlaqəlidir və mallarınızı Visa, MasterCard, Maestro və MIR kartınızla ödəyə bilərsiniz. Seçilmiş Malları təsdiqlədikdən sonra, bank kartı məlumatlarını daxil etməyiniz lazım olan CloudPayments prosessinq mərkəzinin ödəmə səhifəsini göstərən etibarlı bir pəncərə açılır. 3D Secure protokolu kart sahibinin əlavə identifikasiyası üçün istifadə olunur. Bankınız bu texnologiyanı dəstəkləyirsə, əlavə identifikasiya üçün serverinə yönləndiriləcəksiniz. Əlavə eyniləşdirmə qaydaları və metodları barədə bank kartınızın verildiyi Bankdan öyrənə bilərsiniz.

7.2. Təhlükəsizlik təminatı

7.2.1. CloudPayments prosessinq mərkəzi bank kartınızın məlumatlarını PCI DSS 3.2 uyğun olaraq qoruyur və işləyir. Məlumat SSL şifrələmədən istifadə edərək ödəmə şlüzünə köçürülür. Bundan əlavə, məlumatlar ən yüksək təhlükəsizlik səviyyəsinə malik olan təhlükəsiz bank şəbəkələri boyunca ötürülür. CloudPayments kart məlumatlarınızı bizə və ya üçüncü tərəflərə ötürmür. 3D Secure protokolu kart sahibinin əlavə identifikasiyası üçün istifadə olunur.

7.2.2. Eddiyiniz ödəmə ilə bağlı hər hansı bir sualınız varsa, support@cloudpayments.ru elektron poçtuna göndərərək ödəmə xidmətinizin dəstəyi ilə əlaqə qura bilərsiniz.

7.3. Onlayn Ödəniş Təhlükəsizliyi

7.3.1. Təqdim etdiyiniz şəxsi məlumatlar (ad, ünvan, telefon, elektron poçt, kredit kartı nömrəsi) açıqlanmayan məxfi məlumatlardır. Kredit kartı məlumatlarınız yalnız şifrələnmiş formada ötürülür və veb-serverimizdə saxlanılmır.

7.3.2. Veb brauzerinizin onlayn ödəmələr üçün kifayət qədər təhlükəsiz olub olmadığını xüsusi veb səhifədə yoxlamağınızı tövsiyə edirik.

7.3.3. Onlayn ödəmə işləmə təhlükəsizliyi Hostinger international LLC dən təmin edilir. Bütün ödəniş kartı əməliyyatları VISA International, MasterCard və digər ödəmə sistemlərinin tələblərinə uyğun olaraq həyata keçirilir. Məlumat ötürülməsi üçün, onlayn kart ödənişlərinin təhlükəsizliyini təmin etmək üçün hazırlanmış xüsusi texnologiyalardan istifadə olunur və məlumat emal şirkətinin etibarlı yüksək texnologiyalı server tərəfindən işlənir.

Last updated on: 26 March, 2021

Hello